Browsing Tag

Space Battleship Yamato 2202

Space Battleship Yamato 2202 tung ra trailer về phần mới.

Sau khi giới thiệu một thế hệ hoàn toàn mới về Space Battleship Yamato, hạm đội mạnh nhất trái đất, đi ra ngoài không gian để tìm cách cứu trái đất khỏi mối đe dọa của người ngoài hành tinh, đã trở lại với phần mới là Space Battleship…