Browsing Tag

kiếm tiền

bạn sẽ trả tiền để có thể đọc hentai ở fakku?

6 tháng trước, Fakku đã thực hiện một quyết định cực kì táo bạo đó là sẽ từ bỏ tất cả các hentai không có bản quyền. Cuộc thanh trừng Fakku đã được khởi động từ mùa hè năm 2015 đến tận bây giờ với việc loại bỏ tất cả hentai không có bản…