Browsing loại

Otaku News

Đụng chạm dân do thái PewDiePie ăn hành ngập mồm.

Mới đây, Youtuber hàng đầu thế giới PewDiePie đã nhận phải rất nhiều gạch đá khi trong một video mới nhất của anh đã có hình ảnh mang tính xúc phạm đến người Do Thái – một khái niệm khá nhạy cảm đối với các đất nước châu Âu. Tình hình tệ…