Browsing loại

Manga

Manga Saki tạm hoãn và sẽ trở lại vào tháng 12

Số 21 tạp chí Young Gangan đã thông báo rằng manga Saki của tác giả Ritz Kobayashi sẽ tạm ngưng phát hành từ số 21 đến số 24 của tạp chí. Manga chỉ trở lại trong số đầu tiên của năm 2021, được phát hành vào 18/12.Manga Saki từng nhiều…