RỰC RỠ SẮC MÀU COSPLAY TẠI MANGA FES 2019 Ở TP. HỒ CHÍ MINH

263

Lễ hội truyện tranh (Manga Festival) là Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản & văn hóa anime/manga thường niên vào dịp hè có quy mô lớn ở Tp. Hồ Chí Minh và trong cộng đồng cosplay Việt Nam. Manga Festival không chỉ là nơi giao lưu giữa các fan anime qua các hoạt động phong phú mà còn là nơi để các cosplayer trình diễn những màn hóa thân ấn tượng và lộng lẫy nhất. Chúng ta hãy cùng điểm qua những màn cosplay ấn tượng tại Manga Fes qua chùm ảnh dưới đây nào !

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, hoa và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trẻ em và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, trẻ em và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang khiêu vũ và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, trẻ em và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, giày và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, mũ, trẻ em, hoa và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, mũ và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, ngoài trời và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, kính mắt

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, cận cảnh

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, kính mắt

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, mũ, quần đùi và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, mũ, trẻ em, ngoài trời và cận cảnh

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, mũ, trẻ em, cây, ngoài trời và cận cảnh

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và trẻ em

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời

Click vào quảng cáo giúp duy trì cộng đồng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng, trẻ em, mũ, ngoài trời và cận cảnh

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, trẻ em và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng, trẻ em, ngoài trời và cận cảnh

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, mũ

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và trẻ em

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, thực vật, cây và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, mũ và trẻ em

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và trẻ em

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

 

Photographer:

+ Vũ Chí Cường

+ Pinem Taetae

+ White Camera

 

Bình luận
Loading...