TV Anime Encouragement of Climb/Yama no Susume sẽ được chuyển thể thành kịch sân khấu

8

Hôm nay, tài khoản twitter chính thức của từ   (Encouragement of Climb) đã được tạo, đồng thời đăng tải những tweet đầu tiên về việc chuyển thể. Vở kịch sẽ được công chiếu tại Tòa thị chính Hannō ở Hannō, Saitama từ ngày 10-12 / 5.

https://twitter.com/b_yamanosusume/status/1074818063524978689

Click vào quảng cáo giúp duy trì cộng đồng

Fumi Hatamasa (Kịch sân khấu Negima! Magister Negi MagiPrison School) sẽ chỉ đạo vở kịch, đồng thời kiêm luôn việc viết kịch bản.

Hannō Alps Monogatari Project phụ trách sản xuất với vai trò bên thứ 3. Sản phẩm gần đây nhất của nhóm đó là vở kịch Hannō Alps Monogatari Pentagram vào năm 2017 và Rakugo-teki Hannō Stories năm 2018, tất cả đều được thiết lập ở Hanno. Hiện dàn nhân sự của vở kịch đang mở cuộc thi tuyển cho các vai Aoi Yukimura, Hinata Kuraue, Kaede Saitō, Kokona Aoba và các nhân vật khác. Hạn chót nộp đơn thi tuyển là vào ngày 7 tháng 1 năm 2019.

 

 

Bình luận
Loading...