TỔNG HỢP ẢNH COSPLAY ẤN TƯỢNG TẠI WONDER FESTIVAL WINTER 2018

47
TỔNG HỢP ẢNH COSPLAY ẤN TƯỢNG TẠI WONDER FESTIVAL WINTER 2018
đánh giá bài viết

Ngoài những sản phẩm anime/manga hấp dẫn, sự kiện Wonder Festival thường niên còn là một sàn diễn cosplay cực kỳ ấn tượng quy tụ nhiều cosplayer trên khắp Nhật Bản. Cùng điểm qua những bộ ảnh cosplay đặc sắc nhất tại sự kiện Wonder Festival mùa đông vừa diễn ra ở Nhật Bản trong tháng 2 nào 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, giày và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trẻ em và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, giày và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, kính râm, ngoài trời và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, ngoài trời và cận cảnh

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Click vào quảng cáo giúp duy trì cộng đồng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, giày và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, trẻ em, quần đùi và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, trẻ em và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, cận cảnh và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

 

Source: https://manga.tokyo/report/photos-of-beautiful-cosplayer-at-wonder-festival-2018-winter/

Bình luận
Loading...