fbpx

Xưởng phim Tear Studio đệ đơn xin phá sản

Vào hôm 16/12, công ty nghiên cứu tài chính Tokyo Shoko Research (TSR) đã công bố rằng Next-Batter’s Circle, tên công ty chính thức của hãng phim hoạt hình Tear Studio đã bắt đầu các thủ tục pháp lý để nộp đơn xin phá sản và dự định chính…